Subsidie op warmtepompen

De overheid heeft in december 2015 bekend gemaakt dat met ingang van 2016 een nieuwe subsidieregeling beschikbaar is voor de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, biomassakachels en pelletkachels, de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE).

Burgers en bedrijven die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen toepassen kunnen m.i.v. 1 januari 2016 subsidie aanvragen. De regeling loopt tot en met 31 december 2020.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Tegelijk wil de Nederlandse overheid door een aanpassing van de Energiebelasting (EB) op gas en elektriciteit de verduurzaming in de woningbouw en bedrijven stimuleren. Daartoe is de EB op aardgas is per 1 januari 2016 verhoogd met 7,33 eurocent per m3, en voor elektriciteit verlaagd met 2,29 eurocent per kWh.
De aanschaf van een warmtepomp is dus hierdoor nog interessanter.

Vraag meer informatie op

Financiële ondersteuning voor particulieren en bedrijven

Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund.

Deze ISDE voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. Het is een meerjarige regeling die opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen op een warmtepomp?

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Hieronder de belangrijkste kenmerken van de subsidieregeling voor warmtepompen.

  • De subsidie voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen:
   1. tot en met 10 kW: € 2.000,-
   2. van meer dan 10 kW: € 2.000,- vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
  • De subsidie voor een grond-waterwarmtepomp of met een water-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen:
   1. tot en met 10 kW: € 2.500,-
   2. van meer dan 10 kW: € 2.500,- vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW
  • De subsidie voor een hybride warmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen:
   1. tot en met 5 kW: € 1.000,-
   2. van meer dan 5 kW: € 1.000,- vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 5 kW, tot een bedrag van € 1.500,-.
  • De subsidie voor een warmtepompboiler bedraagt € 500,-, ongeacht de capaciteit.
  • De subsidie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verhoogd met een bedrag van € 150,- indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ of met een bedrag van € 300,- indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ of hoger.

Meer weten over de subsidie voor warmtepompen?

Heeft u vragen over de subsidie voor warmtepompen? Neemt u direct contact met ons op, wij beantwoorden al uw vragen!