Veelgestelde vragen over warmtepompen

Dat is een systeem dat de warmte uit de aarde via buizen naar het aardoppervlak kan geleiden, zodat deze warmte gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het verwarmen van uw huis. Dit gebeurt door middel van een warmtepomp. Lees hier verder over de werking van een warmtepomp.

Een luchtwarmtepomp haalt warmte (energie) uit de buitenlucht en kan deze gebruiken om uw huis of bijvoorbeeld het kraanwater te verwarmen. Dit werkt ook als het buiten koud is. Een luchtwarmtepomp levert altijd meer energie dan het zelf nodig heeft, maar het rendement kan wisselen en is mede afhankelijk van de buitentemperatuur. In de zomer kan het systeem gebruikt worden voor koeling.

Ja, de pompen zijn in principe multifunctioneel.

Ja, op 99% van de plekken in Nederland kan dit. Uitzondering vormen de plaatsen in Nederland waar niet mag worden geboord, zoals in water-win gebieden. Daar passen we een horizontale techniek toe, die niet dieper dan 1.50 m gaat of maken we gebruik van een lucht- of waterwarmtepomp.

Voor woonhuizen gebruikt Pelletcomfort volledig gesloten bronnen. Een vergunning is niet nodig zolang een systeem niet meer dan 70 Kw bronvermogen heeft en dat is bij een woonhuis nooit het geval. Wel moet u het systeem melden bij de gemeente, wij helpen u bij het invullen van de vragenlijst.

Nee, meestal zijn er maar één of twee boringen in de grond nodig. Afhankelijk van de situatie beoordelen de specialisten van Pellet Comfort hoe de boringen worden aangebracht.

Ja, per 1 januari 2016 kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie.

Ja, Pelletcomfort geeft standaard garanties. Als u een onderhoudscontract afsluit wordt de garantie verlengd.

Samen met Pelletcomfort heeft de Oostenrijkse leverancier Neura een zeer efficiënte warmtepomp ontwikkeld. Door middel van directe verdamping wordt de energie efficiënter overgebracht naar uw woning. Ook heeft de DX warmtepomp een circulatiepomp minder nodig!

Ja, Pelletcomfort heeft samen met een partner ook jarenlange ervaring met het ontwerpen van grotere installaties.

Ja, als u ook elektrisch kookt (of op een propaan gasfles) dan kan uw gasaansluiting vervallen. Daarmee bespaart u jaarlijks ca € 180,- op uw vaste aansluitkosten.

COP staat voor Coefficient of Performance. Warmtepompen moeten in Nederland voldoen aan een minimale COP van 4.0. De COP van de Neura en Vaillant warmtepompen ligt gemiddeld rond de 4,5. De direct verdampende warmtepomp (Neura NDX) heeft een COP van > 5.0.

Nee, het is een gesloten aardwarmtesysteem, hiervoor hoeft u geen vergunning aan te vragen als het bronvermogen niet groter is dan 70 Kw. Dit is bij een woonhuis nooit het geval. Wel bestaat een meldingsplicht.

Ja, want aardwarmtesystemen halen energie uit oneindige bronnen: de aarde of de lucht. Wanneer u ook nog eens duurzame stroom gebruikt of zonnepanelen heeft, kunt u ook de benodigde elektriciteit voor de warmtepomp zelf ‘duurzaam opwekken’.

Wanneer de bodem geschikt is mag er overal worden geboord (alleen waterwingebieden zijn hierop een uitzondering). Vooraf controleren onze specialisten of er beperkende regelgeving voor uw locatie bestaat.

Ja, ook appartementen kunnen worden verwarmd met aardwarmte. Afhankelijk van de situatie wordt hierbij gebruik gemaakt van een centrale installatie of een individuele installatie per appartement. In alle gevallen kan het energieverbruik per appartement worden afgerekend.

Ja, de meeste systemen zijn via internet te bedienen, met uitzondering van een ‘gewone’ thermostaat.

Met een aardwarmtesysteem van Pelletcomfort wordt de temperatuur in huis heel constant gehouden. Doordat een aardwarmtesysteem werkt in combinatie met een lage temperatuur warmtebron (vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur radiatoren), veroorzaakt het afgiftesysteem minder luchtwerveling. Hierdoor is er minder tocht en stofvorming.

Het systeem bedient u door middel van een thermostaat, net als bij een CV ketel. Bediening van het systeem is ook mogelijk met uw smartphone, tablet of PC.

Er bestaan warmtepompen die geschikt zijn om buiten te plaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Neura systemen. Het is wel afhankelijk van uw situatie of dit systeem geschikt is voor uw woning.

De levensduur van een warmtepomp is minimaal 20 jaar. Na die periode moeten de compressor en de circulatiepomp mogelijk worden vervangen. Een bodemgekoppelde warmtepomp heeft een levensduur van minimaal 50 jaar. Een CV ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee.

De terugverdientijd van een warmtepomp is afhankelijk van meerdere factoren:

  • Het type pomp (aanschafprijs en geleverde rendement)
  • Isolatiegraad van de woning
  • Energieprijzen (van huidige energiebron en de toekomstige)
  • Premies die je ontvangt

Afhankelijk van deze factoren kan de terugverdientijd variëren van ca 5 tot 10 jaar, maar kan ook langer zijn.

Dat is afhankelijk van uw situatie, uw comfortwensen en verschilt per type warmtepomp. Voor een vrijstaande woning met een gasverbruik van ongeveer 3.000 m3 kost de aanschaf ongeveer € 15.000,-

De installatie blijft gekoppeld aan uw oude woning. Wel kunt u uw huis voor een hoger bedrag verkopen, omdat u de energiebron erbij levert. De garantie gaat over op de nieuwe eigenaar. Indien gewenst kan de nieuwe eigenaar het onderhoudsabonnement overnemen.

Uiteraard kunt u het bedrag in één keer betalen. Maar u kunt hiervoor ook een hypotheek of een groene lening afsluiten. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Ja, dat behoort tot de mogelijkheden. Ook kunt u een groene lening afsluiten. Wij adviseren u graag op maat.

De warmtepompen van Neura zijn smart-grid ready.

Jazeker. Voor een aardwarmtesysteem is geen aardgasaansluiting nodig. Uw huishouden kan volledig op elektrische energie draaien, mits u daarvoor de passende apparatuur bezit.

U kunt een eventueel overschot aan zonne-energie slim gebruiken door bijvoorbeeld warm water als buffer op te slaan voor een later moment op de dag.

Dit behoort zeker tot de mogelijkheden! Wij adviseren u hierover graag op maat.

Ja. Wel moet daar bij de aanleg van het systeem al rekening mee zijn gehouden. Zowel passief als actief koelen is mogelijk.

Dat is mogelijk maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Wij geven u hierover graag advies.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een systeem te leasen. Toch is financiering door middel van een groene lening op dit moment in de meeste gevallen aantrekkelijker. Wij adviseren u hierover graag op maat.

Nee, grondboringen zijn niet voor elk systeem nodig, zoals bijvoorbeeld bij een luchtwarmtepomp of wanneer een zonnecollector op uw dak als warmtebron gebruikt wordt. Het rendement van een aardwarmtepomp (waarvoor grondboringen nodig zijn) ligt wel hoger dan voor een luchtwarmtepomp.

Het geluidsniveau van een aardwarmtesysteem is te vergelijken met dat van een koelkast. Sommige systemen kunnen buiten geplaatst worden waardoor u er in huis helemaal niets van hoort.

Er bestaan speciale vloeren waarbij de combinatie met vloerverwarming mogelijk is.

Die mogelijkheid bestaat inderdaad. In dat geval wordt er gesproken van een bivalent systeem. De besparing op gas bedraagt in die situatie doorgaans 85%. In sommige gevallen is deze combinatie beter dan wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp.

Een smart-grid is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd zodat vraag en aanbod van apparatuur en de energiebron op elkaar worden afgestemd. Bij energietekort of -overschot kan apparatuur bijvoorbeeld automatisch kan worden uit- of ingeschakeld. Op deze manier wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van energie en wordt overbelasting van het systeem voorkomen.

Bij actieve koeling onttrekt de warmtepomp actief warmte aan de woning en geeft deze af aan de buitenwereld (bijvoorbeeld m.b.v. een luchtwarmtepomp). Hiervoor is energie nodig, maar het systeem is zuiniger dan een airco.

Bij passieve koeling wordt er een minimum aan energie verbruikt om warmte uit de woning te halen. Passieve koeling is bijvoorbeeld mogelijk met een aardwarmtepomp. In dat geval circuleert alleen een koele vloeistof door de vloerverwarming en vindt het koelen verder passief plaats. Bij passieve koeling koelt de woning minder snel dan bij actieve koeling.